Aktuality

Všetky aktuality

V týchto dňoch môže vašu domácnosť navštíviť zamestnanec Štatistického úradu

22. apríla 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 15. apríla do 31. júna 2021 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického prieskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami. Zároveň úrad zisťuje úroveň znalostí a zručností obyvateľstva vo využívaní týchto technológií. Do zisťovania bolo zapojených 5 060 […]

Distribúcia štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu pokračuje od 26. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina bude od pondelka 26. apríla pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných […]

Prejazd vozidiel zo stavby diaľničného privádzača cez Chalupkovu ulicu v Bytčici potrvá do 22. apríla

21. apríla 2021

Mesto Žilina informuje občanov, že v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača v mestskej časti Bytčica sa predlžuje lehota vývozu a odvozu zeminy na Chalupkovej ulici. Práce, ktoré mali byť podľa pôvodného harmonogramu ukončené do 20. apríla, zhotoviteľ vykoná v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok najneskôr do štvrtku 22. apríla. V súvislosti so vzniknutou situáciou […]

Rosenfeldov palác otvára svoje priestory pre verejnosť

19. apríla 2021

Postupné uvoľňovanie opatrení umožnilo sprístupniť pre verejnosť priestory Rosenfeldovho paláca. Od 19. apríla môžu návštevníci zavítať na prehliadky paláca alebo stálej expozície Bábky v podkroví, avšak za dodržania všetkých platných epidemiologických nariadení. Návštevníci sú povinní dodržiavať: pri vstupe mať na sebe rúško a dezinfikovať si ruky, počet návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden […]

Zber objemného odpadu – od 19. do 23. 4. 2021 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka + zber bio odpadu

19. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka 19. apríla 2021 UZATVORENÁ

16. apríla 2021

Mesto Žilina informuje stravníkov, že z dôvodu výskytu pozitivity na ochorenie COVID-19 u zamestnanca v zariadení Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline bude od pondelka, 19. apríla 2021, UZATVORENÁ prevádzka jedálne a pozastavený dovoz obedov do domácnosti. Stravníkom, ktorí si dnes, 16. apríla, objednali obed na pondelok, 19. apríla, nebude v ten deň […]

Odstránenie zábran na pozemnej komunikácii Do Rosiny

16. apríla 2021

Žilinská samospráva vo štvrtok 15. apríla v ranných hodinách odstránila zábrany, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky na pozemnej komunikácii Do Rosiny spájajúcej mestskú časť Bytčica s obcou Rosina. Zátarasy boli na ceste umiestnené dlhodobo, niekoľko rokov občanom znemožňovali prejazd a vodiči tak využívali okolité miestne komunikácie v obytnej zóne. Práve časť obmedzenej komunikácie dlhodobo slúžila […]

Mesto sa dohodlo na riešení problémov, ktoré vznikajú v Bytčici v súvislosti s prácami na výstavbe diaľničného privádzača

15. apríla 2021

Vyriešenie problematických situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so stavebnými prácami na diaľničnom privádzači D1 Lietavská Lúčka – Žilina v žilinskej mestskej časti Bytčica bolo úlohou pracovného stretnutia, ktoré sa konalo vo štvrtok 15. apríla na Mestskom úrade v Žiline. Iniciátorom stretnutia boli zástupcovia mesta v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva Antonom Trnovcom, ďalej sa na […]

Mesto začne doručovať rozhodnutia o vyrubení dane a poplatku koncom apríla

15. apríla 2021

S doručovaním rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad začne mesto Žilina koncom apríla. Občanom odporúčame, aby si z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie prevzali zásielku osobne od zamestnancov úradu, ktorí im ju doručia až domov. Pri doručovaní budú v záujme ochrany zdravia dodržiavane všetky platné hygienické opatrenia, preto […]

Do práce na bicykli vyrazia Žilinčania opäť v júni, prihlasovanie do súťaže je už spustené

14. apríla 2021

Obľúbená celonárodná kampaň Do práce na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa uskutoční aj v tomto roku. Na svoje bicykle nasadnú i Žilinčania, ktorí sa od 1. apríla do 7. júna 2021 v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Celonárodná súťaž sa uskutoční v termíne od 1. do 30. júna […]

Zápis do materských škôl sa bude v Žiline uskutočňovať od 12. do 14. mája

13. apríla 2021

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa bude uskutočňovať od 12. do 14. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa […]

Žilina už ďalšie víkendové testovania neplánuje, posilnené sú permanentné odberné miesta 

12. apríla 2021

Mesto Žilina neplánuje počas nasledujúcich víkendov od 17. apríla naďalej posilňovať možnosti antigénového testovania na ochorenie COVID-19. Doteraz tak robilo prostredníctvom dočasných odberných miest zriadených na tento účel počas víkendov. Rozšírením kapacít permanentných mobilných odberných miest v meste sa dodnes vytvorili dostatočné možnosti na priebežné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Od soboty 10. apríla funguje v […]

Zber objemného odpadu – od 12. do 16. 4. 2021 – Hliny I – VIII + zber bio odpadu

12. apríla 2021

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, […]

AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Režim fungovania škôl, škôlok, detských jaslí, sociálnych služieb a mestského úradu

9. apríla 2021

Režim materských a základných škôl v Žiline od 12. apríla Materské školy a prvý stupeň základných škôl v Žiline sa od pondelka 12. apríla plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Možnosť absolvovať prezenčné vzdelávanie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov. Dôvodom na zmenu v režime škôl […]

Možnosti antigénového testovania sa rozšíria, na Hollého ulici vznikne nové odberné miesto  

7. apríla 2021

Okrem obvyklej ponuky permanentných odberných miest v Žiline, budú počas víkendu od 10. do 11. apríla pre záujemcov o testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii ešte ďalšie dve odberné miesta, ktoré zriadi samospráva. Pracovať v nich budú štyri odberné tímy. Dve miesta, podobne ako uplynulé víkendy, ponúknu možnosť prihlásiť sa elektronicky na testovanie vopred. V piatok 9. apríla môže verejnosť […]

Jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa sú z prevádzkových dôvodov uzatvorené

7. apríla 2021

Oznamujeme, že z prevádzkových dôvodov bude od štvrtku 8. apríla do 21. apríla 2021 (vrátane) UZATVORENÁ jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici 44 a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38.  Stravníkom, ktorí si dnes 7. apríla objednali obed na nasledujúci deň, nebude vo štvrtok 8. apríla v uvedenej jedálni a výdajni stravy vydaný. Označené lístky budú stravníkom platiť […]

Do konca roka obnoví mesto päť zastávok MHD, jedna nová pribudne na Hôreckej ceste

7. apríla 2021

Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci druhej etapy prác, ktorá začala 1. apríla, obnoví päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik na […]