Organizácie

Mestská polícia Žilina

Tiesňová linka: 159

Stála služba: +421 41 56 21 166

Tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči: +421 905 600 159

email: operacne@mpza.sk

 

 

 

Oznamy organizácie