Poslanci

JUDr. Jozef Augustín,, PhD.

Volebný obvod č. 8

Mgr. Zuzana Balogová

Volebný obvod č. 1

Mgr. Martin Barčík

Volebný obvod č. 4

Ing. Ľubomír Bechný

Volebný obvod č. 3

Ing. Barbora Birnerová,, PhD.

Volebný obvod č. 1

Mgr. Denis Cáder

Volebný obvod č. 7

PaedDr. Ľudmila Chodelková

Volebný obvod č. 1

Mgr. Peter Cibulka

Volebný obvod č. 3

Mgr. Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 7

MUDr. Peter Durmis

Volebný obvod č. 1

Mgr. Jana Filipová

Volebný obvod č. 4

Ing. Patrik Groma,, PhD.

Volebný obvod č. 4

MUDr. Igor Habánik

Volebný obvod č. 2

Mgr. Dominik Hriník

Volebný obvod č. 3

MUDr. Rastislav Johanes,, PhD.

Volebný obvod č. 8

Ing. Jozef Juriš,, MBA

Volebný obvod č. 6

Ing. Martin Kapitulík

Volebný obvod č. 3

Mgr. Róbert Kašša

Volebný obvod č. 4

Ing. arch. Dušan Maňák

Volebný obvod č. 2

Mgr. Iveta Martinková

Volebný obvod č. 4

Mgr. Lukáš Milan

Volebný obvod č. 5

Mgr. Ing. Peter Ničík

Volebný obvod č. 2

Ing. Ján Ničík

Volebný obvod č. 5

Ing. Ján Pažický

Volebný obvod č. 8

Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5

Mgr. Vladimír Randa

Volebný obvod č. 2

Mgr. Marek Richter,, PhD.

Volebný obvod č. 1

Ondrej Šoška

Volebný obvod č. 4

Mgr. Miriam Šuteková

Volebný obvod č. 4

Ing. František Talapka

Volebný obvod č. 3

Mgr. Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6