Úradné sekcie

Klientske centrum

Mestský úrad v Žiline je pre verejnosť k dispozícii v obmedzenom režime. Klientske centrum úradu (Námestie obetí komunizmu 1) poskytuje služby pokladne, podateľne a pracoviska Dopravného podniku mesta Žiliny, ktoré sú dostupné v pracovných dňoch v skrátených úradných hodinách od 8.00 do 12.00 hod. Samospráva vyzýva obyvateľov, aby osobnú návštevu na úrade využívali uvážlivo a najmä v nevyhnutných prípadoch.

Naďalej odporúčame komunikovať s mestským úradom aj telefonicky či e-mailom. Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

Sekcie

 

V Klientskom centre zabezpečujeme:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Pracoviská:

 • Doprava a komunálne služby
 • Evidencia budov
 • IOMO
 • Miestne dane a poplatky
 • Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • Pokladnica – príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb aj cez platobný terminál
 • Podateľňa
 • Sociálne a bytové
 • Stavebný úrad
 • Životné prostredie

Úradné hodiny – Klientske centrum MsÚ

pondelok:  8:00 h. – 14:00 h.
utorok:  8:00 h. – 14:00 h.
streda:  8:00 h. – 16:00 h.
štvrtok:  8:00 h. – 14:00 h.
piatok:  8:00 h. – 14:00 h.

Podateľňa MsÚ

pondelok:  7:30 h. – 15:30 h.
utorok:  7:30 h. – 15:30 h.
streda:  7:30 h. – 17:00 h.
štvrtok:  7:30 h. – 15:30 h.
piatok:  7:30 h. – 14:00 h.

 

Oznamy