Oddelenie organizačné

Referát matričného úradu

  • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.

Oznamy