Zasadnutia

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

20. 09. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 20.9.2020 (Brodno)
01. 07. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 1.7.2020 (Strážov)
26. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 26.6.2020 (Považský Chlmec)
25. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 25.6.2020 (Mojšová Lúčka)
24. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 24.6.2020 (Zádubnie)
24. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 24.6.2020 (Zástranie)
23. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 23.6.2020 (Budatín)
23. 06. 2020
Mimoriadne stretnutie zástupcov mesta Žilina a SVP, š.p. s občanmi Vrania konaného dňa 23.6.2020
23. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 23.6.2020 (Vranie)
22. 06. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 22.6.2020 (Brodno)
02. 03. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 2.3.2020 (Mojšová Lúčka)
21. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 21.2.2020 (Považský Chlmec)
06. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 6.2.2020 (Strážov)
05. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 5.2.2020 (Zádubnie)
05. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 5.2.2020 (Zástranie)
04. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 4.2.2020 (Budatín)
14. 01. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 14.1.2020 (Vranie)
13. 01. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 13.1.2020 (Brodno)